Нашата „Зона на обслужване“

В тъмномаркираната част на картата можете да видите нашата „Зона на обслужване“, където са разположени скутерите SHAREASCOOT.

Можете да шофирате и паркирате наетия си SHAREASCOOT  скутер във всички райони на града, където е разрешено шофирането и паркирането, включително извън „Зона на обслужване“ на SHAREASCOOT.

Наемът може да бъде прекратен само в рамките на нашата „Зона на обслужване“.

Ако не искате да прекратите наемната сесия, можете да поставите скутера SHAREASCOOT  в режим на „Паркинг/Пауза“ чрез приложението на вашия смартфон. В този случай ще бъдете таксувани по наемните цени за Паркинг/Пауза, независимо дали сте в „Зона на обслужване“ или извън нея.

Можете да наемете скутерите SHAREASCOOT за по дълго време с дневни, седмични, месечни или сезонни наеми. Моля, при такова желание, да се свържете с нас на тел: +359 889 496 500 или info@shareascoot.bg