Правила за движение, паркиране и безопасност

Препоръки за движение:

Спазвайте Закона за движение по пътищата и следвайте следните препоръки:

 • Спазвайте дистанция
 • Движете се по възможност в дясно на около 1 метър от бордюра на тротоара
 • Използвайте мигачите, когато завивате и се престроявате
 • Спирайте , като използвате едновременно и двете спирачки. Никога не ползвайте само предната (дясната)
 • След приключване на сесия, уверете се, че след като сте върнали каската в багажният куфар, той е добре затворен и заключен

Препоръки за паркиране:

 • Паркирайте само на разрешените за целта места
 • По възможност използвайте предвидените от Столична община разграфени места за паркиране (стоянки). Може да видите карта с местата тук.
 • НИКОГА не паркирайте върху тротоара, дори това да не пречи на движението на пешеходците. Паркирането върху тротоара е забранено, като глобата налагана от полицията е 50лв. При налагането на такава глоба тя ще бъде изпратена на водача, паркирал неправилно.
 • Не паркирайте в частни паркинги и молове

Препоръки за безопасност свързани с пандемията от COVID 19:

 • Носете своя собствена каска, ако имате такава (въпреки че нашата ежедневно се дезинфекцира).
 • Носете ръкавици по възможност.
 • Дръжте козирката на шлема нагоре.
 • Избягвайте да докосвате лицето си преди да сте си измили ръцете.

Ако имате някакъв въпрос, не забравяйте, че можете да се свържете с нас на info@shareascoot.bg, или по телефона.

Shareascoot!

Открий София и
околностите на скутер

Услугата е достъпна директно през смартфон

SHAREASCOOT
бърз и изгоден начин за придвижване в градска среда.

Цена за наем

на SHAREASCOOT

за първите 10 минути

5,90 лв.

Цена за наем

на SHAREASCOOT

след 10-та минута

0.39 лв.

Цена за наем

на SHAREASCOOT

за 24 часа

59.00 лв.

Цена за паркинг

на SHAREASCOOT

(във/извън Зоната на обслужване)

0.09 лв./мин

Няма ограничение на изминатите километри

Може да следите нивото на енергия на самия SHAREASCOOT или чрез мобилното приложение, като изразходената от Вас енергия е включена в цента на наема.

Енергията, намираща се в SHAREASCOOT скутера, е включена в цената на наема.