Shareascoot!

Открий София и
околностите на скутер

Услугата е достъпна директно през смартфон

SHAREASCOOT
бърз и изгоден начин за придвижване в градска среда.

РЕГИСТРАЦИЯ
в Приложението SHAREASCOOT

БЕЗПЛАТНО

Цена за наем
на SHAREASCOOT

0.29 лв.

Цена за паркинг
(във/извън Зоната на обслужване)

0.09 лв./минута

Цена
за дневен наем
(24 часа)

59лв.

Цена
за седмичен наем
(24/7 дни)

280 лв.

При наем на минута или ден/седмица няма ограничение на изминатите километри

При наем на минута, може да следите нивото на гориво на самия SHAREASCOOT или чрез мобилното приложение, като изразходеното от вас гориво е включено в цента на наема.

При наем на ден/седмица горивото намиращо се в SHAREASCOOT скутера е включено в цената на наема, като след изразходването му и при желание от Ваша страна да продължите да ползвате SHAREASCOOT скутера зареждането с гориво е за Ваша сметка.